Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując bezapelacyjne pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich przewoźników. Nasza pozycja lidera stała się solą w oku zachodnich polityków mających wpływ na kierunek unijnej polityki. Stąd próby ograniczenia naszej obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze. Taką inicjatywą wymierzoną w m.in. w polskich przewoźników jest przyjęty w 2020 roku Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku. I wszystko wskazuje na to, że ich konsekwencje mogą przerwać dotychczasową dobrą passę naszych przedsiębiorców.

– Nasze firmy obsługują zarówno rynek polski, jak i wykonują przewozy pomiędzy innymi krajami europejskimi oraz kabotażkomentuje Maciej Wroński Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan. – I to właśnie w te ostatnie usługi, stanowiące 37% naszej pracy przewozowej, wymierzone jest ostrze unijnych regulacji. Powodują one zwiększenie naszych kosztów pracy nawet o 100%, czego skutkiem będzie utrata konkurencyjności i związana z tym konieczność ograniczenia świadczenia usług przez polskich przewoźników. Jeżeli utracimy część tego rynku, to należy się liczyć z upadkiem kilku tysięcy firm transportowych oraz z likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy dla kierowców i innych pracowników branży.

Regulacje, o których wspomina Prezes TLP to przede wszystkim zmienione w 2018 roku przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych, które zgodnie z postanowieniami Pakietu Mobilności wdrożone zostaną w transporcie drogowym już za pół roku. Wprowadzą one rewolucję w sposobie rozliczania wynagrodzenia, które transportowy pracodawca powinien wypłacać kierowcy za pracę podczas wykonywania przewozów pomiędzy innymi niż Polska państwami (cross-trade) oraz podczas kabotażu. Dzisiaj przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia minimalnego według stawek obowiązujących w tzw. państwie przyjmującym. Na dodatek może zaliczyć na poczet tego wynagrodzenia część diet i ryczałtów wypłacanych kierowcy jako rekompensatę zwiększonych kosztów utrzymania za granicą.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami od 2 lutego 2022 roku wypłata minimalnego wynagrodzenia będzie niewystarczająca. Kierowca podczas objętej delegowaniem pracy w państwie przyjmującym będzie musiał otrzymać wynagrodzenie w takiej samej wysokości w jakiej otrzymuje je miejscowy pracownik zatrudniony na analogicznym stanowisku pracy. Ponadto nie będzie już można zaliczać na poczet zagranicznej pensji wypłacanych na podstawie polskiego prawa diet i ryczałtów za nocleg. Oznacza to, że płace kierowcy trzeba będzie podwyższyć prawie dwukrotnie, pamiętając wciąż o wypłacie ryczałtu za nocleg i minimalnej diety. Na dodatek, znacząco zwiększy się obciążająca zarówno pracodawcę, jak i pracownika kwota składek na ubezpieczenia odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kwota zaliczek na podatek dochodowy kierowcy.

– Nie wyobrażam sobie, abym przy obecnych stawkach rynkowych za wykonywane usługi mógł ponosić wszystkie koszty wynikające z nowych przepisów – mówi Piotr Rutkowski Prezes Targor-Truck dużej polskiej spółki transportowej z Ostrołęki. – Jeżeli podniosę wynagrodzenia do wymaganej wysokości i zapłacę znacznie wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, to do każdego przewozu zamiast zarabiać będę musiał dopłacać. Aby tego uniknąć zmuszony będę wycofać się z części obsługiwanego dotychczas rynku i być może zredukować wielkość floty i zatrudnienie.

Podobne opinie podziela prawie każdy przewoźnik wykonujący pracę przewozową w zachodniej Europie. Szczególnie zagrożone wydają się być małe rodzinne firmy, o niskiej zdolności finansowej. Dla nich każda drastyczna zmiana warunków wykonywania przewozów drogowych oznaczać może nie tylko konieczność likwidacji przedsiębiorstwa, ale także brak możliwości spłaty ciążących na nich zobowiązań finansowych – rat kredytów i leasingów, odroczonych płatności za zakupione paliwo etc. A to oznacza poważne kłopoty dla rynku finansowego, branży paliwowej, motoryzacyjnej i innych sektorów polskiej gospodarki. Straci też państwo. Warto wiedzieć, że według szacunków z 2018 roku dokonanych przez PWC i TLP w raporcie „Transport Przyszłości”, każde przejechane 100 km przez jeden zespół pojazdów o dmc 40 ton generuje wpływy budżetowe w wysokości 278 złotych.

Drastyczny wzrost kosztów pracy można zredukować poprzez zmiany regulacyjne w polskim prawie. O tym że są one możliwe i stosowane, świadczy przykład klasycznego delegowania pracowników, gdzie polska firma zatrudnia swoich polskich pracowników w państwie, w którym wykonuje usługi – np. realizuje kontrakt budowlany. Odpowiednie przepisy obniżają podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne tak, że pomimo wypłacania dużo wyższych zagranicznych wynagrodzeń w praktyce składki nalicza się od kwoty stanowiącej równowartość średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. Dziś wynosi ono 5.636,68 złotych. Podobne rozwiązania zastosowano w przepisach o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Czyli da się i można.

 – Doceniamy wcześniejsze zaangażowanie Rządu i osobiście Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w walkę o odrzucenie lub rozsądną modyfikację niekorzystnych przepisów Pakietu Mobilności. Niestety przegraliśmy. Pakiet został przyjęty. I dziś powinniśmy zminimalizować jego skutki poprzez korektę polskiego prawa. Inaczej cele nakreślone przez zachodnich polityków zostaną w pełni osiągnięte kosztem polskiej gospodarki narodowej, przewoźników i ich pracowników oraz budżetu państwa. – komentuje Maciej Wroński.Zaniechanie takich działań byłoby dla mnie nie tylko niezrozumiałe, ale i niewybaczalne. To tak, jak poddanie walki przez trenera pomimo dobrej formy zawodnika i szans na zwycięstwo. Czy Polskę na to stać i w czyim byłoby to ostatecznie interesie? – pyta Prezes TLP.

 

Publikacje wypowiedzi Prezesa TLP w mediach:

 

gazetaprawna.pl
https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8208572,regulacje-ue-pakiet-mobilnosci-miejsca-pracy.html

pap.pl
https://www.pap.pl/mediaroom/908743%2Cczy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol-realna-grozba-likwidacji

wirtualnemedia.info
https://www.wirtualnemedia.info/realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie

motoryzacja.interia.pl
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-nowe-prawo-unijne-to-likwidacja-tysiecy-miejsc-pracy-w-polsc,nId,5356064

polskieradio24.pl
https://polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2772728,Pakiet-Mobilnosci-wygeneruje-drastyczny-wzrost-kosztow-Lewiatan-to-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy

wnp.pl
https://www.wnp.pl/finanse/lewiatan-regulacje-ue-to-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie,481483.html

prawo.pl
https://www.prawo.pl/kadry/jakie-skutki-dla-polskiej-branzy-transportowej-bedzie-mialo,509411.html

polskieradio.pl
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2772728,Pakiet-Mobilnosci-wygeneruje-drastyczny-wzrost-kosztow-Lewiatan-to-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy

niezalezna.pl
https://niezalezna.pl/403231-lewiatan-przeciw-unijnym-regulacjom

podatki.biz
https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/zmiany-w-transporcie-zagrozonych-jest-kilkadziesiat-tysiecy-miejsc-pracy_16_47824.htm?idDzialu=16&idArtykulu=47824

transport-manager.pl
https://www.transport-manager.pl/2021/07/13/czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol/

bomega.pl
https://bomega.pl/regulacje-ue-to-grozba-likwidacji-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie/

pulshr.pl
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/kilkadziesiat-tysiecy-miejsc-pracy-do-kasacji,82890.html

portalspozywczy.pl
https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/regulacje-ue-to-grozba-likwidacji-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie,200970.html

radio.opole.pl
https://radio.opole.pl/104,454601,lewiatan-regulacje-ue-to-grozba-likwidacji-kilku

doba.pl
https://doba.pl/ddz/artykul/realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie/53874/17

prawodrogowe.pl
https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol-potrzebna-

msn.com
https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/lewiatan-przeciw-unijnym-regulacjom/ar-AAM6p4D?li=BBr5CAr

ofio.pl
https://ofio.pl/biznes/89817/czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol-realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie/

bomega.pl
https://bomega.pl/nowe-prawo-unijne-to-likwidacja-tysiecy-miejsc-pracy-w-polsce-2/

qbusiness.pl
https://www.qbusiness.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=47904&cntnt01origid=62&

pl.bfn.today
https://pl.bfn.today/miejsce-pracy-st_264717/news/nowe-prawo-unijne-to-likwidacja-tysicy-miejsc-pracy-w-polsce-sn_2332132/

fxmag.pl
https://www.fxmag.pl/artykul/realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie-czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol

portalsamorzadowy.pl
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/lewiatan-regulacje-ue-to-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie,297372.html

alebank.pl
https://alebank.pl/realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie/?id=376601&catid=625&cat2id=28090

filarybiznesu.pl
https://filarybiznesu.pl/protekcjonistyczne-bariery-przed-polskim-transportem/a10924

wiadomosci.com
https://wiadomosci.com/czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol-realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie/

infostrefa.com
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/39790173,czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol-realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie-mediaroom

biznes.pap.pl
https://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3132299,czy-z-kury-znoszacej-zlote-jajka-zostanie-tylko-rosol–realna-grozba-likwidacji-kilkudziesieciu-tysiecy-miejsc-pracy-w-transporcie-(mediaroom)

ceo.com.pl
https://ceo.com.pl/pakiet-mobilnosci-47005

konfederacjalewiatan.pl
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/realna_grozba_likwidacji_kilkudziesieciu_tysiecy_miejsc_pracy_w_transporcie

stooq.com
https://stooq.com/n/?f=1433219&c=1&p=0

dolnoslascypracodawcy.pl
https://www.dolnoslascypracodawcy.pl/strona-glowna/20/news/18/entry/4184

etransport.pl
https://etransport.pl/wiadomosc,64378,realna_grozba_likwidacji_kilkudziesieciu_tysiecy_miejsc_pracy_w_transporcie.html

radiokierowcow.pl
https://radiokierowcow.pl/artykul/2772728