20 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego. Wśród wiodących tematów były dwa ważne dla środowiska pracodawców i pracowników transportu drogowego: niedobór kierowców na rynku pracy oraz ograniczenia w dostępie do infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 t.

dsc_0715

Oprócz statutowych członków zespołu, zaproszonych gości i przedstawicieli mediów, w spotkaniu ze strony rządowej wzięli udział: Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Paweł Chorąży podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W odniesieniu do niedoboru kierowców, z jakim boryka się branża transportowa związek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” przedstawiły wspólne stanowisko.

W naszej ocenie na rynku aktualnie brakuje około 100 tysięcy kierowców, prognoza jest jednak jeszcze gorsza w 2025 roku braki będą sięgały już ponad 300 tysięcy. Będzie to stanowiło bardzo poważną barierę rozwojową dla Polskiej gospodarki, ponieważ cała bariera towarowa oraz eksport i import odbywa się w 85 % transportem drogowym – tłumaczył podczas spotkania Maciej Wroński.

dsc_0726

Ze względu na znaczenie transportu dla gospodarki, zatrzymanie rozwoju branży będzie miało negatywny wpływ na bilans płatniczy Polski, ograniczając możliwość eksportu towarów przez krajowe firmy. Branża nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie problemów związanych z niedoborem kierowców i potrzebuje pilnego wsparcia ze strony polskich władz.

dsc_0628 dsc_0749

Do najważniejszych i najpilniejszych działań, zarówno z perspektywy pracodawców, jak i związków zawodowych kierowców należy przede wszystkim wskazanie jednostki zbierającej obecnie niekompletne dane odnoszące się do rynku transportu drogowego, a w szczególności rynku pracy kierowców oraz położenie znacznie większego nacisku na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zatrudnianiu kierowców, w szczególności dotyczących warunków płacy i pracy. Ważna jest również poprawa warunków w jakich kierowcy odbierają obligatoryjne przerwy w czasie jazdy oraz dostosowanie systemu szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych do realnych i faktycznych potrzeb rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wnioskiem TLP i NSZZ „Solidarność”.

dsc_0597

Drugim ważnym tematem poruszonym podczas posiedzenie były ograniczenia w dostępie do infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 tony. Mając na uwadze jakie konsekwencje niesie to dla gospodarki narodowej, dla rynku pracy oraz dla kierowców i przewoźników, TLP oraz NSZZ „Solidarność” stoją wspólnie na stanowisku, iż w przedmiotowym rozporządzeniu należy wykreślić wszystkie drogi krajowe lub ich odcinki, na których Minister Infrastruktury i Budownictwa zamierza utrzymać ograniczenia nośności dróg krajowych do 10 i 8 ton. Należy również rozpocząć prace nad zmianą ustaw Prawo o ruchu drogowym i znowelizować pochodzące z 1999 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dróg publicznych tak, aby wszystkie drogi w Polsce budowane były w standardzie umożlwiającym przenoszenie ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś.

dsc_0780

Stanowisko TLP oraz NSZZ „Solidarność” spotkało się z aprobatą wszystkich uczestników zespołu rady dialogu społecznego. Jarosław Waszkiewicz Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych bronił jednak koncepcji przyjętej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – ograniczonego i stopniowego zwiększania sieci dróg dostępnych dla pojazdów. Próba obrony rozporządzenia w tym kształcie spotkała się ze zdecydowaną reakcją przewodniczącego zespołu Andrzeja Malinowskiego – Nie otrzymaliśmy od Pana jasnej odpowiedzi, dlaczego Pan jest przeciwny wykreśleniu. Proszę zwrócić uwagę na kwestie które są niezwykle istotne i ważne w strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie wyraźnie mówi się, iż należy ułatwiać życie przedsiębiorcom. W tym dokumencie wyraźnie stwierdza się, że są to bardzo poważne konsekwencję i rozbieżności pomiędzy regulacjami. Z tego co widzę postulat przedstawiony przez Pana Macieja Wrońskiego jest jak najbardziej istotny i wniosek, który został przedstawiony jest wnioskiem właściwym. – tłumaczył.

PDF – Stanowisko niedoboru kierowców

PDF – stanowisko w sprawie wykazu dróg

dsc_0702dsc_0630dsc_0654dsc_0655dsc_0643dsc_0671dsc_0638dsc_0627dsc_0787dsc_0761dsc_0665

Beata Gorczyca