Dnia 27 października br. Włosi opublikowali dekret, dotyczący zasad i trybu przekazywania informacji o delegowaniu pracowników do Włoch.

Dekret zawiera doszczegółowienie przepisów Rozporządzenia z mocą ustawy nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. (Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136), dotyczącego delegowania pracowników z krajów UE w ramach świadczenia usług na terytorium Włoch.

Dostęp do oryginalnego tekstu dekretu wraz z załącznikami oraz jego tłumaczenie znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie:

https://italy.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/214912,publikacja-dekretu-ministerstwa-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-08-2016r-dotyczacego-trybu-przekazywania-informacji-o-pracownikach-delegowanych.html