11 kwietnia br. Rada Ambasadorów przy UE zaakceptowała kompromis polityczny zawarty między instytucjami UE w marcu br. w sprawie zmian w europejskich przepisach o delegowaniu pracowników.  Pełne i równe wynagrodzenia, a także ograniczenie czasu delegowania powoli stają się faktem. Międzynarodowy transport drogowy czeka jednak na swoją kolej. Sposób i zakres stosowania nowych zasad delegowania do transportu ma być bowiem rozstrzygnięty dopiero w stanowiącym część Pakietu Mobilności projekcie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/22/EC, nad którym trwają jeszcze prace.

Zgodnie z komunikatem Rady UE dzisiejsze porozumienie obejmuje takie nowe zasady, jak:

  • wynagrodzenie pełne (nie minimalne stawki płacy) ma obowiązywać od pierwszego dnia delegowania,
  • w ramach określania wynagrodzenia pracownika delegowanego będą brane pod uwagę układy zbiorowe pracy; dotyczy to wszystkich branż, nie tylko branży budowalnej,
  • wprowadzenie pojęcia i zasad długoterminowego delegowania – pracownik, którego okres delegowania przekroczy 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy) będzie uważany za delegowanego długoterminowo; po tym 12 miesięcznym (12+6) okresie pracownik będzie objęty zasadniczo wszystkimi regulacjami prawa pracy państwa przyjmującego,
  • wzmocnienie współpracy w zakresie zwalczania oszustw i nadużyć w zakresie delegowania.

Państwa członkowskie będą miały 2 lata od opublikowania zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych na ich wdrożenie do krajowych systemów prawnych;

 

Opracowanie: Joanna Jasiewicz