Delegowanie versus Infrastruktura – czyli transport w potrzasku między polityką a realnymi potrzebami

Delegowanie versus Infrastruktura – czyli transport w potrzasku między polityką a realnymi potrzebami

23 listopada br. w Brukseli w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja, organizowana przez europosłów W. van de Campa, E. Łukacijewską oraz A. Deli „Praktyczne aspekty Pakietu Mobilności dla spółek transportowych”. Data konferencji zazębiała się z wysłuchaniami publicznymi w Parlamencie – Komisji ds. Transportu na temat Pakietu Mobilności oraz Brexit-u . Była ich dopełnieniem. Warto podkreślić, iż europosłowie-organizatorzy aktywnie biorą udział w pracach nad Pakietem Mobilności jako sprawozdawcy poszczególnych inicjatyw legislacyjnych wchodzących w jego skład.

W trakcie konferencji , rozpoczętej przez Wima Van de Campa słowami, iż zarzuty dumpingu socjalnego i zanizania standardów socjalnych nie idą w parze z inwestycjami w infrastrukturę drogowa niezbędna do poprawy warunków pracy kierowców , dyskusja koncentrowała się na skutkach gospodarczych proponowanych rozwiązań.  Wprowadzenie w życie wszystkich propozycji z Pakietu Mobilności, a szczególnie w zakresie delegowania, czasu pracy kierowców czy powrotów do domu w nowym systemie czasu pracy i odpoczynku kierowców w zasadniczy sposób zaburzy wymianę towarów w Unii Europejskiej. To zaś przełoży się na dostępność jak i cenę towarów oferowanych konsumentom.

Bez wątpienia dyskutanci, w tym Ferenc Lajko (CEO, Waberer’s), Tommy Pilarp (CLECAT) oraz Joanna Rutkowska (TLP, Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu) wskazali, iż kluczowe dla rozwiązania problemów transportu jest zapewnienie infrastruktury drogowej oraz jasne, przejrzyste przepisy, jak też ich skuteczne egzekwowanie. Słabość istniejącej legislacji nie wynika z jej treści ale przede wszystkim z braku należytego egzekwowania przez państwa członkowskie. Niestety zamiast poprawiać egzekucję przepisów, Komisja Europejska i znaczna część unijnych polityków postanowiła wprowadzić jeszcze mniej zrozumiałe i trudniejsze do realizacji nowe normy prawne Pakietu Mobilności.

Dariusz Wata (TACHO-API) podkreślił, iż wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów  nie jest rozwiązaniem problemów nadużyć w transporcie. Wskazał, iż problemem są manipulacje źródeł danych a nowa generacja tachografów nie dysponuje na tyle skutecznymi narzędziami, by im zapobiegać.  Nie pominął także istotnych błędów matematycznych kryjących się w nowych propozycjach Komisji Europejskiej. Prawidłowe wyliczenie czasu jazdy w kontekście propozycji organizacji odpoczynków pełnych i skróconych w oparciu o propozycje Pakietu nie jest możliwe.

Konferencja była także debiutem w Parlamencie Europejskim Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu (Alliance for the Future of Transport) utworzonego w dniu 28 kwietnia 2017 roku przez:

  • Unię Międzynarodowych Przewoźników (Bułgaria),
  • Transport i Logistyka Polska (TLP),
  • Litewskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Drogowych „Linava”,
  • Rumuńskie Stowarzyszenie na rzecz Międzynarodowego Transportu Drogowego ARTRI
  • Stowarzyszenie Chorwackich Przewoźników Drogowych

Od kwietnia br. do Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu dołączyły następujące organizacje ze Słowenii, Węgier i Macedonii:

  • Macedońskie Zrzeszenie Przewoźników MAKAM-TRANS,
  • Izba Rzemiosła oraz Drobnej Przedsiębiorczości Słowenii
  • Izba Handlu oraz Przemysłu Słowenii
  • Federacja Krajowych Prywatnych Przewoźników – NIT Węgry

Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu , reprezentowany na konferencji przez Joannę Rutkowską, nie jest organizacją międzynarodową, lecz platformą regularnej, codziennej współpracy i wymiany informacji między organizacjami na temat Pakietu Mobilności oraz innych krajowych działań regulacyjnych na poziomie europejskim i lokalnym, które mogą mieć wpływ na właściwe funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

Misją Sojuszu jest, w szczególności, podejmowanie działań mających na celu usunięcie barier dla prowadzenia działalności biznesowej i statutowej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, transportu na użytek własny, spedycji, logistyki poprzez m.in. wspólne opinie prawne, konferencje czy też inne działania ukazujące na praktyczne skutki europejskich i krajowych inicjatyw prawnych, jak również wymiana dobrych praktyk dotyczących zatrudnienia międzynarodowych kierowców w sektorze transportu.

Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu zadebiutował w Brukseli I Kongresem Pracodawców, który odbył się 30 czerwca br. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Socjalnym. Z uwagi na bardzo intensywne prace legislacyjne na poziomie europejskim oraz w ustawodawstwach krajowych w transporcie oraz sferze socjalnej przed Sojuszem wiele ambitnych wyzwań, które podejmuje z pełną determinacją.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz

Translate »