DG MOVE Z WIZYTĄ W POLSCE

DG MOVE Z WIZYTĄ W POLSCE

Na zaproszenie Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyliśmy w spotkaniu z Eddy’m Liegeois – szefem działu transportu drogowego Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, a jednocześnie jednym z głównych architektów „Pakietu Mobilności”.

Spotkanie było poświęcone przestawieniu aktualnego statusu prac nad „Pakietem Mobilności” z perspektywy Komisji Europejskiej, a także okazją do przedstawienia opinii i postulatów organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

Przedstawiając stanowisko TLP – Prezes Maciej Wroński podkreślił, że z biznesowego punktu widzenia trudno uznać propozycję Komisji za korzystną nie tylko dla branży, ale również gospodarki. Propozycje zawarte w Pakiecie zmierzają w odwrotnym kierunku niż rozwój sektora i potrzeby konsumentów. Zwrócił również uwagę na brak jasnego określenia które operacje transportowe będą objęte przepisami o delegowaniu pracowników.

W najbliższych miesiącach czeka nas ożywiona debata o „Pakiecie Mobilności” chociażby za sprawą przedstawionych ostatnio projektów raportów komisji Parlamentu Europejskiego. Nie tylko obserwujemy, ale również aktywnie uczestniczymy w tych pracach licząc, że finalny kształt nowych przepisów będzie korzystny dla transportu i europejskiego gospodarki. Objęcie Prezydencji przez Bułgarię – kraj o zbliżonych poglądach na kwestie transportowe, pozwala sądzić, że te nadzieje nie są do końca płonne.

Opracowała:

Joanna Rutkowska

Translate »