15 maja br. rząd Republiki Federalnej Niemiec ogłosił, że od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat za korzystanie z dróg płatnych zostaną zmienione. Nie są znane jeszcze wysokości nowych stawek. Wiadomo jednak, że składać się będą z trzech elementów:  opłaty za infrastrukturę, opłaty za zanieczyszczenie powietrza i opłaty za hałas. Można z wielkim prawdopodobieństwem założyć, że nowe stawki nie będą niestety niższe od obecnych.

Co więcej, już od 1 lipca 2018 r. systemem poboru opłat na terenie Niemiec, obok istniejących 13 500 km autostrad, objętych zostanie dodatkowo ok. 40 tysięcy km dróg krajowych (tzw. BundesStrassen).

W odróżnieniu od systemu bramek kontrolnych nad autostradami, celem weryfikacji prawidłowości uiszczenia opłaty, przy drogach krajowych instalowane będą specjalne słupki kontrolne. Ponadto, Federalny Urząd ds. Przewozu Towarów (BAG) zatrudni dodatkowo kilkuset inspektorów odpowiedzialnych za kontrolę poboru opłaty.

Federalne Ministerstwo Transportu spodziewa się dodatkowych przychodów z opłaty za przejazd w wysokości około 4,2 miliarda euro w okresie od 2019 r. do 2022 r., które zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę drogową.

Broszura w języku polskim opracowana przez Toll Collect – operatora systemu poboru opłat na terenie Niemiec.

fotografia 1: dw.com

fotografia 2: focus.de

 

Opracował: Artur Kalisiak