Kwiecień i maj to bardzo intensywny okres prac w Paramencie Europejskim. Dzisiaj miały miejsce głosowania w Komitecie ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego dotyczące wyniku uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą UE w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Do zakończenia procesu legislacyjnego nad tą rewizją potrzebna jest jeszcze tylko formalna zgoda Rady UE.  

Dziś także europosłowie Komitetu ds. Zatrudnienia omawiają kwestie Pakietu Mobilności. Przypomnijmy, że to właśnie w Pakiecie określony zostanie szczegółowy zakres i sposób stosowania unijnych przepisów o delegowaniu w transporcie drogowym. Europosłowie głosują nad pierwszymi propozycjami kompromisowymi. Tu jeszcze nie wszystko jest przesądzone, a o ostatecznym kształcie przepisów transportowych zadecyduje dyskusja, w której nie zabrakło głosu TLP.

38 głosami za, przy 14 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się Komitet ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjął wynik negocjacji ws. delegowania pracowników, czyli kompromis wypracowany w ramach tzw. trilogu (międzyinstytucjonalnych negocjacji między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Radą UE). Tekst, który był przedmiotem pracy europosłów załączamy tutaj.

Tekst porozumienia zawiera, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, takie główne postanowienia jak:

  • potwierdzenie wprowadzenia zasady równej płacy za równą płacę poprzez odejście od minimalnych stawek wynagrodzenia na rzecz wynagrodzenia pełnego, zdefiniowanego przez każde państwo członkowskie samodzielnie, zgodnie ze swoją kulturą prawną oraz normami europejskimi.
  • ograniczenie czasowe delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy)

W odniesieniu do transportu pozostawiono postanowienie, iż poszerzone obowiązki pracodawców w zakresie delegowania (objęte treścią wyżej opisanego porozumienia z trilogu) wejdą w życie w odniesieniu do transportu międzynarodowego w późniejszym terminie tj. w terminie rozpoczęcia stosowania  przepisów szczególnych dla tej branży (tj. po rozpoczęciu stosowania zmian do dyrektywy 2006/22)

Dziś przegłosowany tekst wymaga jeszcze formalnego potwierdzenia przez Radę UE.  Rada UE, w tym wypadku przedstawiciele rządów krajowych, ucierają swoje ostateczne stanowisko w ramach rozmów dwustronnych.

Przedmiotem dodatkowego głosowania w Komisji ds. Zatrudnienia były także pierwsze poprawki do Pakietu Mobilności – części socjalnej. 30 głosów na tak 23 na nie za niesprzyjającymi transportowi poprawkami.  Pierwsze uwagi polskich europosłów wskazują, że w poprawkach zwycięża protekcjonizm i irracjonalne podejście do transportu europosłów z Komitetu ds. Zatrudnienia. Czekamy na szczegóły przegłosowanych poprawek. Te, które były przedmiotem głosowania załączamy. W przypadku transportu wiodąca w pracach jest Komisja ds. Transportu, która dziś także rozważała zgłaszane poprawki do Pakietu Mobilności.

TLP jeszcze dziś, przed głosowaniami, apelowała do europosłów obu Komisji o zrównoważone rozwiązania prawne dla transportu. Teraz wszystkie oczy są zwrócone ku Komisji ds. Transportu – czy uchroni transport przed utratą europejskiego charakteru?

Prace polityczne nad Pakietem Mobilności nie ustają. Minister Adamczyk toku międzynarodowej konferencji TEN -T Days w Lubljanie rozmawia z swoim odpowiednikiem. Wydarzenie inauguruje oczywiście Komisarz ds. Transportu Violetta Bulc. Cała nadzieja w dialogu politycznym w ramach Rady UE.

 

Opracowanie Joanna Jasiewicz