Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej mogą Państwo przeczytać o działaniach TLP w sprawie wsparcia dla branży TSL w związku z koronawirusem.

– Transport i Logistyka Polska postuluje, by rozwiązanie przyjęte w polskiej specustawie o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa w postaci wyłączenia odpowiedzialności przewoźników z tytułu niezrealizowania umowy przewozu rozszerzyć na wszystkie państwa UE. TLP w piśmie skierowanym m.in. do premiera, ministra transportu czy marszałków obu izb parlamentu chce też m.in. wprowadzenia możliwości czasowego zwolnienia przez pracodawcę pracownika z obowiązku świadczenia pracy, bez jego zgody, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z tym, że miałoby być ono wypłacane nie przez firmę, ale ze środków budżetowych państwa lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który opłacają pracodawcy – podaje Dziennik Gazeta Prawna.