Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię na temat wpływu cyfryzacji i robotyzacji transportu na kształtowanie polityk Unii Europejskiej. Zdaniem EKESu rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Technologie cyfrowe rozwijają się niezwykle szybko oraz są chętnie implementowane w branży TSL, wykorzystywane są w pojazdach w ramach technologii i usług wspierających kierowanie nimi czy zarządzanie flotami i łańcuchami dostaw. Co więcej, roboty znajdują powszechne zastosowanie w terminalach logistycznych. Dalszy rozwój technologii cyfrowych i robotyzacji otwiera zupełnie nowe perspektywy z punktu widzenia organizacji transportu towarowego w Europie i na świecie.

Obecnie trwające prace nad systemami interakcji pojazd-człowiek, pojazd-pojazd czy pojazd-infrastruktura, w niedługiej perspektywie zaowocują włączeniem do ruchu w pełni autonomicznych pojazdów. Chociaż są różne prognozy, kiedy dokładnie to nastąpi, już teraz należy pracować nad odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi, które przygotują biznes na nadchodzącą rewolucję. Niezbędne jest również ułatwienie eksperymentowania z nowymi technologiami oraz wdrażania pilotażowych rozwiązań. Rozwój cyfryzacji będzie również sprzyjał intermodalności transportu, kluczowe jest jednak zapewnienie interoperacyjności systemów oraz wdrażanie jednolitych standardów łączności transgranicznej.

Komitet zwraca uwagę, że cyfryzacja transportu umożliwia wszystkim korzystanie z mobilności jako usługi (MaaS) za pośrednictwem platform cyfrowych. Dzięki gromadzonych w nich danych, otrzymujemy informacje na temat dostępnych rozwiązań, usług, czy warunków pogodowych i ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Procesy automatyzacji transportu mają również wpływ na zmianę modeli biznesowych w innych gałęziach gospodarki, w tym sektorze wytwórczym i usługowym.

EKES dostrzega jednocześnie zagrożenia związane z bezpieczeństwem, w szczególności ochroną danych i cyberprzestępczością, a także kwestiami odpowiedzialności. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje systemy kształcenia, by sprostać zapotrzebowaniu na nowe, cyfrowe umiejętności. Apeluje także o szerszą debatę polityczną oraz udział społeczeństwa w planowaniu transportu, zwłaszcza w miastach. Zachęca również przedsiębiorców do większego otwarcia na nowe modele biznesowe. Wskazuje również państwom członkowskim na potrzebę inwestycji w technologię i infrastrukturę, w tym systemy zarządzania ruchem i kontroli.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną opinią EKESu w sprawie cyfryzacji i robotyzacji >>

Opracowała:

Joanna Rutkowska