EPSCO zakończyło obrady. Jest kompromis, ale chyba nie wszystkie państwa tak go oceniają.

EPSCO zakończyło obrady. Jest kompromis, ale chyba nie wszystkie państwa tak go oceniają.

Wieczorne obrady rady EPSCO przyniosły porozumienie w przedmiocie delegowania pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE. Kompromisy z zastrzeżeniami Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski i części krajów UE. Brak dostępu do treści kompromisów, wielokrotnie zmieniających się od rana, uniemożliwia na chwilę obecną zacytowanie dokładnego brzmienia zaproponowanych rozstrzygnięć.

Jak się jednak wydaje przyjęto następujące rozwiązania:

  • utrzymano zasadę równej płacy za równą płacę w tym samym miejscu
  • legalne delegowanie będzie dopuszczalne przez okres 12 miesięcy z opcją przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy na umotywowany wniosek („reasonable notification”)
  • czas transpozycji dyrektywy – 3 lata

– transport nie jest wyłączony z przepisów o delegowaniu (za wyjątkiem tranzytu, co – jak wynika z obrad – zapisano w oddzielnej deklaracji Komisji Europejskiej). Stosowanie przepisów o delegowaniu będzie kontynuowane w zakresie transportu międzynarodowego, lecz stosowanie nowych rozwiązań w zakresie delegowania będzie przesunięte w czasie do momentu wejścia w życie przepisów szczególnych w transporcie (Pakiet Mobilności).

W tym samym dniu rada EPSCO przyjęła także częściowe wspólne porozumienie w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie Polska bardzo wyraźnie podkreśliła, że nie ma zgody na zmiany w przedmiocie m.in. retroaktywnego wycofywania zaświadczeń A1.

Rada EPSCO jednogłośnie przyjęła tekst wspólnej deklaracji w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Najbliższe dni będą poświęcone na przeanalizowanie ogłoszonego przez radę EPSCO kompromisu w zakresie transportu i jego skutki dla branży, aczkolwiek już dziś wydaje się że wygranymi są Francja, Niemcy i kraje Beneluksu. Jest to wygrana wyłącznie polityczna, bo negatywne skutki gospodarcze nowych pomysłów socjalnych prawdopodobnie te właśnie państwa odczują w pierwszej kolejności.

Link do konferencji podsumowującej: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/1b39c7eb-40f6-4d3d-a54a-7d64090e29b6

Zobacz cała relacje z obrad: przejdź do część I relacji >>

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Translate »