Wieczorne obrady rady EPSCO przyniosły porozumienie w przedmiocie delegowania pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE. Kompromisy z zastrzeżeniami Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski i części krajów UE. Brak dostępu do treści kompromisów, wielokrotnie zmieniających się od rana, uniemożliwia na chwilę obecną zacytowanie dokładnego brzmienia zaproponowanych rozstrzygnięć.

Jak się jednak wydaje przyjęto następujące rozwiązania:

  • utrzymano zasadę równej płacy za równą płacę w tym samym miejscu
  • legalne delegowanie będzie dopuszczalne przez okres 12 miesięcy z opcją przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy na umotywowany wniosek („reasonable notification”)
  • czas transpozycji dyrektywy – 3 lata

– transport nie jest wyłączony z przepisów o delegowaniu (za wyjątkiem tranzytu, co – jak wynika z obrad – zapisano w oddzielnej deklaracji Komisji Europejskiej). Stosowanie przepisów o delegowaniu będzie kontynuowane w zakresie transportu międzynarodowego, lecz stosowanie nowych rozwiązań w zakresie delegowania będzie przesunięte w czasie do momentu wejścia w życie przepisów szczególnych w transporcie (Pakiet Mobilności).

W tym samym dniu rada EPSCO przyjęła także częściowe wspólne porozumienie w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie Polska bardzo wyraźnie podkreśliła, że nie ma zgody na zmiany w przedmiocie m.in. retroaktywnego wycofywania zaświadczeń A1.

Rada EPSCO jednogłośnie przyjęła tekst wspólnej deklaracji w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Najbliższe dni będą poświęcone na przeanalizowanie ogłoszonego przez radę EPSCO kompromisu w zakresie transportu i jego skutki dla branży, aczkolwiek już dziś wydaje się że wygranymi są Francja, Niemcy i kraje Beneluksu. Jest to wygrana wyłącznie polityczna, bo negatywne skutki gospodarcze nowych pomysłów socjalnych prawdopodobnie te właśnie państwa odczują w pierwszej kolejności.

Link do konferencji podsumowującej: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/1b39c7eb-40f6-4d3d-a54a-7d64090e29b6

Zobacz cała relacje z obrad: przejdź do część I relacji >>

Opracowała: Joanna Jasiewicz