Europa „bardziej” socjalna czyli pierwsze głosowania nad zmianami w delegowaniu pracowników za nami

Europa „bardziej” socjalna czyli pierwsze głosowania nad zmianami w delegowaniu pracowników za nami

16 października obfitował w istotne dla branży transportu wydarzenia na poziomie europejskim. Nie jest to tylko publiczne wysłuchanie w przedmiocie warunków pracy w transporcie międzynarodowym, w którym uczestniczyło TLP,  lecz także głosowanie w Komisji ds Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego w przedmiocie poprawek (523 poprawki) zgłoszonych do projektu zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

To niezwykle istotny dla branży projekt, który przesądzi jaki będzie docelowy model pracy pracowników wysokomobilnych w transporcie w Unii Europejskiej oraz jakie będą nowe obowiązki pracodawców w odniesieniu do pracowników delegowanych.

Projekt, zachwalany nie tylko przez Komisję Europejską ale i sprawozdawczynie z Parlamentu Europejskiego Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) i Agnes Jongerius (S&D, NL) podzielił Europę. Dumping socjalny, godność, uczciwość, warunki fair play, chciwość korporacyjna – te hasła polityczne całkowicie zdominowały debaty europejskie.

W dniu dzisiejszym europosłowie przegłosowali – na razie w Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego – wszystkie 523 poprawki ujęte w formie kilkudziesięciu kompromisów.

Zdecydowana większość propozycji spotkała się z zdecydowaną zgodą głosujących.

Przypomnijmy, że ostatnie parlamentarne dyskusje polityczne dotyczące transportu oscylowały wokół takich tematów jak:

  • ograniczenie czasu legalnego delegowania do 6-18 miesięcy
    wprowadzenie obowiązku wypłaty  (pełnego) „wynagrodzenia”, a nie „stawki minimalnej wynagrodzenia” (brak jasności co z rozliczaniem podróży służbowych)
  • stosowanie układów zbiorowych pracy powszechnie obowiązujących, branżowych, zakładowych
    transport, zakwaterowanie, wyżywienie pracowników w kraju przyjmującym jako podstawowe prawo pracownika delegowanego
  • 3-miesięczny okres przejściowy przed delegowaniem (zatrudnienie w kraju)
  • weryfikacja warunków prowadzenia działalności głównej przez pracodawcę zagranicznego
  • zwiększenie kontroli i współpracy służb kontrolnych i ZUS
  • brak wyłączenia dla transportu międzynarodowego w delegowaniu pracowników.

W najbliższych dniach dowiemy się w szczegółach, które konkretnie z proponowanych kompromisów co do brzmienia projektu zmiany dyrektywy zostały przyjęte a tym samym jaki kształ przybierze owo socjalne oblicze Europy.

Zapis posiedzenia i głosowania: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20171016-1500-COMMITTEE-EMPL

Opracowanie: Joanna Jasiewicz

Translate »