„Międzynarodowi przewoźnicy drogowi z Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Polski, Rumunii, Słowenii i innych państw członkowskich UE są bardzo zaniepokojeni uzgodnionymi działaniami niektórych państw członkowskich i decydentów UE w celu ochrony rynków krajowych, szkodząc tym samym podstawowym filarom Unia – swobodny przepływ osób, towarów i usług.”

Dlatego też wystosowali wspólny apel, w którym protestują przeciwko propozycjom zawartym w Pakiecie Mobilności. Naszym zdaniem są one dyskryminujące, podnoszą bariery w transporcie drogowym z ogromnymi skutkami, powodując ogromne obciążenia administracyjne, organizacyjne i finansowe oraz rozdrobnienie europejskiego rynku usług transportowych. Zamiast osiągnąć deklarowane cele, pogorszą one wydajność transportu drogowego i spowodują dramatyczny wzrost kosztów, utratę konkurencyjności i wykluczenie nawet z rynków krajów trzecich.

Transport i Logistyka Polska jest jednym z sygnatariuszy Apelu. Łączy nas wszystkich (sygnatariuszy apelu) wspólna troska o los naszych członków, los przewoźników z naszych państw, oraz los wspólnego europejskiego rynku. Dziś jest on poważnie zagrożony.

Cały apel znajdziecie na stronie freetransport.eu