Grupa europosłów skierowała list do Komisarz ds Transportu UE Violety Bulc wnosząc o podjęcie dalszych działań w przedmiocie stosowania płac minimalnych w Niemczech i Francji do sektora transportu międzynarodowego.

europoslowie
Jak czytamy w liście, europosłowie nie tylko zwracają uwagę na opieszałość Komisji Europejskiej w postępowaniach przeciw Republice Federalnej Niemiec i Republice Francuskiej ale i sygnalizują, iż brak dalszych działań Komisji Europejskiej zachęca inne kraje, jak Austria, do wprowadzania podobnych rozwiązań prawnych.

Sygnatariusze listu podkreślają, iż krajowe rozwiązania prawne dotyczące stosowania płac minimalnych w  transporcie pogłębiają niepewność prawną pracodawców zagranicznych oraz są narzędziem ochrony rynków lokalnych, naruszając tym samym swobodę świadczenia usług.

Pełna treść listu

Opracowała Joanna Jasiewicz