Francuskie Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej 2019-2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych. Sektorem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Pracy jest także transport międzynarodowy.

Najważniejsze założenia planu (wybór) można podsumować następująco:

  • zwiększenie ilości kontroli oraz ich koordynacja między służbami kontrolnymi z możliwością korzystania z danych podatkowych i ubezpieczeniowych, wzajemnym przekazywaniem informacji między instytucjami o nakładanych karach oraz możliwością pozyskiwania informacji o pracodawcy także od podmiotów trzecich jak dostawcy usług telefonicznych etc.
  • silny nacisk na kwestie prawidłowości rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych, oraz przekazywanie im informacji o uprawnieniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (wspólnie ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców),
  • publikowanie czarnej listy pracodawców skazanych za pracę nielegalną,
  • rozwój kompetencji administracji publicznej do wydawania decyzji o zamknięciu danego podmiotu w przypadku wykrycia pracy nielegalnej.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz