Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie dekret 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników oraz w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w nich zawartych. Oznacza to, że zaświadczenia o delegowaniu będą również notyfikowane  elektronicznie w ramach programu SIPSI.

Link do podręcznika systemu SIPSI (j.angielski)

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 106 ustawy nr  2016-1088 z 8 sierpnia 2016 roku w sprawie pracy, modernizacji dialogu społecznego i bezpieczeństwa przebiegu kariery zawodowej (Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), zmieniającym kodeks pracy i nawiązującym swoją treścią do w/w systemu elektronicznego, każdy pracodawca zagraniczny, który deleguje pracowników na terytorium Francji ma ponosić dodatkową opłatę (contribution) związaną z funkcjonowaniem systemu elektronicznego do wysokości 50 Euro za pracownika. Nie zostały jeszcze wydane przepisy wykonawcze w tym zakresie, które są oczekiwane w grudniu 2016 roku.

Link do ustawy (j.francuski)

Będziemy na bieżąco przekazywać informacje w przedmiocie opłaty, w szczególności w zakresie jej zastosowania do transportu.

Opracowanie: Joanna Jasiewicz