Równolegle do prac polskiego Senatu nad tzw. Pakietem Mobilności, francuski Senat – Komisja ds. europejskich – przyjęła opinię aprobującą część rozwiązań zaproponowanych w Pakiecie.

Jak czytamy w opinii z 27 lipca br (w załączeniu), Francja popiera zaproponowany przez Komisję Europejską model delegowania, jako model pracy kierowców. Wskazuje jednocześnie, iż przepisy prawa francuskiego przewidują bardziej ambitne zasady ochrony pracowników delegowanych – od pierwszego, nie zaś od trzeciego dnia delegowania. Francja aprobuje także zmiany w zakresie ujmowania odpoczynku kierowcy jak i intensyfikacji kontroli, w tym zwalczania nadużyć w przedmiocie norm socjalnych.
Francja z niepokojem przyjmuje jednak zmiany w zakresie kabotażu widząc w tym zagrożenie dla małych firm.

Czekamy na stanowiska pozostałych parlamentów narodowych.  Intensywne dyskusje o Pakiecie Mobilności na poziomie europejskim są planowane już na wrzesień br.

Komunikat prasowy: http://www.senat.fr/presse/cp20170727.html

Opracowała:

Joanna Jasiewicz