Głos transportu powinien być bardziej słyszalny – spotkanie TLP – NIT w Budapeszcie.

Głos transportu powinien być bardziej słyszalny – spotkanie TLP – NIT w Budapeszcie.

Odpowiadając na zaproszenie Pana Pétera Szijjártó Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier na Forum Logistyczne krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) przedstawiciele TLP przebywają na Węgrzech. Pierwszy dzień naszej wizyty w Budapeszcie (14 czerwca 2018) poświęcony był jednak mniej oficjalnym, a bardziej roboczym spotkaniom z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. Wśród nich na pierwszym miejscu było spotkanie z władzami Węgierskiej Krajowej Federacji Przewoźników Prywatnych NIT.

Podczas spotkania TLP i NIT poruszyliśmy wiele tematów i problemów, w tym także, a może przede wszystkim skutki dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, w wyniku którego odrzucono propozycję Komisji Transportu wyłączającą przewozy międzynarodowe z delegowania. Konkluzja tych rozmów była prosta. Dopóki prace nad Pakietem Mobilności nie są zakończone wciąż mamy szansę na uratowanie wspólnego unijnego rynku transportowego.

Aby ten cel osiągnąć, musimy wzmocnić wspólne działania, a w szczególności te, które podejmujemy z naszymi sojusznikami z innych państw w ramach Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu. Omawiane były pomysły na działania mające na celu aktywizację i przekonanie europejskiej opinii publicznej do naszych racji, a także możliwe do podjęcia legalne formy nacisku na unijnych polityków. Mamy nadzieję, że część z tych pomysłów uda się nam w najbliższym czasie wspólnie zrealizować. Głos transportu winien być bardziej słyszalny!

 

Opracowanie: Katarzyna Piechowska-Strumik

Translate »