9 października br. TLP brało udział w konferencji „Transport łączy / Woda jednoczy – Innowacyjne partnerstwo dla podniesienia jakości Życia”. Spotkanie odbyło się w terminalu kontenerowym obsługiwanym przez firmę członkowską TLP- Schavemaker Poland.  Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Minister Cora van Nieuwenhuizen wraz z oficjalną misją handlową Ministerstwa Gospodarki Wodnej Holandii.

Zgodnie z tematem konferencji, seminarium stanowiło doskonałą okazję dla uczestników z Polski i Holandii do podzielenia się swoimi opiniami na temat sektorów transportu i gospodarki wodnej oraz wymiany najlepszych praktyk.

Konferencje otworzył Rico Schavemaker – Dyrektor Schavemaker Logistics. Następnie głos zabrała Minister Cora Van Nieuwenhuizen -Dzisiaj potencjał transportu wodnego i kolejowego nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Nasze kraje mają nadal duże pole do wzrostu szczególnie na poziomie międzynarodowym. A jak wiadomo więzi gospodarcze między polską i holandią to głównie powiązania transportowe. – mówiła.

Z kolei Maciej Wroński w swoim seminarium omówił sytuację transportu z perspektywy przewoźnika drogowego, poruszając kwestię Pakietu mobilności oraz Brexitu i ich konsekwencji dla europejskiego rynku wymiany towarowej w najbliższych latach.

Tematykę Europejskich sieci transportowych przybliżył zgromadzonym Roman Jarosiewicz z firmy Boekestijn Transport Service, która również jest jedną z firm członkowskich należących do związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

TLP miało okazje do bezpośredniego dialogu z holenderską Minister o polsko-holenderskiej współpracy transportowej, przyszłości transportu po Brexicie, a także innych palących problemach branży. Celem rozmów była wymiana wiedzy i stworzenie nowych możliwości dalszej współpracy między polskimi i holenderskimi firmami i instytucjami.

Przecięcie wstęgi

Podczas konferencji Holenderska Minister wraz z przedstawicielami polskich władz uroczyście otworzyła nowo wybudowane tory na terminalu kontenerowym obsługiwanym przez firmę członkowską TLP – Schavemaker Poland. Od maja przyszłego roku kursować stąd będą bezpośrednie połączenia towarowe z portem w Rotterdamie. Dzięki temu ułatwiony będzie transport kontenerów z Polski do Holandii.