Za nami I Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłości organizowane w związku z wizytą w Polsce Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Celem Forum było dalsze wzmacnianie więzi handlowych pomiędzy naszymi krajami, a także współpraca na poziomie Unii Europejskiej w takich kwestiach jak jednolity rynek, polityka przemysłowa czy polityka konkurencji. Z ramienia TLP w spotkaniu wzięli udział Prezes Maciej Wroński oraz Pełnomocnik Zarządu Joanna Jasiewicz.

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła znaczenie polsko-francuskich relacji gospodarczych, a także wyzwań jakie stoją przed naszymi krajami, w kontekście chociażby wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. O randze spotkania świadczy również udział dwóch ministrów francuskiego rządu, w tym odpowiedzialnego za kwestie gospodarcze Ministra Bruno Le Maire.

Forum cieszył się dużym zainteresowaniem firm z Polski i Francji, w tym MŚP i start-upów. W dyskusji z Ministrami Polski i Francji dotyczącej wyzwań europejskiego przemysłu wziął udział również Prezes firmy Wielton, która należy do TLP. Pomimo licznych napięć politycznych, dla polskich przedsiębiorców, również z branży transportu Francja jest ważnym rynkiem. Mamy głęboką nadzieję, że politycy w równym stopniu co przedsiębiorcy zrozumieją potrzebę współpracy na rzecz konkurencyjności europejskiego przemysłu ponad partykularnymi interesami państw członkowskich.