szmit

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przekazał branży TSL informacje o działaniach resortu w sprawie MiLoG, Loi Macron oraz dyrektywy o delegowaniu.
Treść informacji