Trwają intensywne prace parlamentu belgijskiego nad implementacją tzw. dyrektywy wdrożeniowej (dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług) do belgijskiego porządku prawnego. Projekt ustawy z dnia 17 października 2016 w przedmiocie różnych postanowień dotyczących delegowania pracowników (projet de loi du 17 octobre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs) zawiera cztery zasadnicze grupy przepisów dotyczące:

  • ochrony pracownika delegowanego
  • pojęcia delegowania
  • odpowiedzialności solidarnej (budownictwo)
  • egzekucji sankcji i grzywien administracyjnych.

 

Z punktu widzenia pracodawców zagranicznych świadczących usługi na terytorium Belgii interesujące są przepisy dotyczące weryfikacji istnienia delegowania oraz rozszerzenie, w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów, zakresu kompetencji służb kontrolnych.

TLP jest w toku ustalania znaczenia w/w projektu dla branży transportu międzynarodowego.

Informacje o procesie legislacyjnym: LINK

Projekt przepisów (wersja francuska). PDF

Joanna Jasiewicz