Rozmowy Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych zakończyły się podpisaniem porozumienia. Strony uzgodniły kontyngent zezwoleń Polska-Rosja na rok 2019.

Wynosić on będzie po 210 000 zezwoleń dla każdego z krajów. Oznacza to obniżenie kontyngentu, który w br. wynosi 230 000 zezwoleń. W ramach kontyngentu Polska otrzyma 64 000 zezwoleń KR3 oraz 146 000 zezwoleń ogólnych.

Dodatkowo, Rosja otrzyma 9 300 zezwoleń ogólnych, a Polska 6 100 zezwoleń KR3. Zezwolenia te będą ważne do końca marca 2019.

Opracował:

Artur Kalisiak