Kolejna opinia Komisji Zatrudnienia PE. Tym razem w sprawie przepisów socjalnych dotyczących m.in. czasu prowadzenia pojazdów.

Kolejna opinia Komisji Zatrudnienia PE. Tym razem w sprawie przepisów socjalnych dotyczących m.in. czasu prowadzenia pojazdów.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zajęła także stanowisko wobec zaproponowanych w Pakiecie Mobilności zmian przepisów rozporządzeń WE/561/2006 i EU/165/2014. Niestety także w tym przypadku postulaty Komisji, w przypadku ich przyjęcia, utrudnią pracę przewozową na unijnym rynku.

I tak Komisja m.in. proponuje:

 • Objęcie przepisami rozporządzenia 561/2009 wszystkich drogowych przewozów rzeczy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdu. Wyłączone z przepisów rozporządzenie miałyby pozostać tak jak dotychczas niezarobkowe przewozy rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dmc nie przekraczającej 7,5 t. Dodatkowo wyłączenie z tych przepisów miałoby dotyczyć wszystkich lekkich pojazdów użytkowych (o dmc nie przekraczającej 3,5 t) przewożących rzeczy, które są używane na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy, i gdzie kierowanie pojazdem nie stanowi główną działalność osoby kierującej pojazdem.
 • Rezygnację z propozycji Komisji Europejskiej uelastyczniania zasad wypoczynku tygodniowego (w Pakiecie Mobilności przedłożonym przez Komisję Europejską dano możliwość odbioru przez kierowcę dwóch skróconych okresów wypoczynku tygodniowego w ciągu czterech kolejnych tygodni, przy zapewnieniu odpowiedniej rekompensaty przed końcem trzeciego tygodnia następującego po skróconym wypoczynku).
 • Uzupełnienie wymagań wobec miejsca zakwaterowania kierowcy podczas tygodniowego regularnego wypoczynku i/lub podczas odbioru rekompensaty za skrócony odpoczynek o wymóg „gender friendly” – zakwaterowanie powinno być przyjazne dla płci kierowcy.
 • Wprowadzenie definicji „domu”, jako zarejestrowanego miejsca zamieszkania (w Polsce zameldowania) kierowcy.
 • Wprowadzenie alternatywy do zaproponowanego przez Komisją Europejską odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w domu. Tą alternatywą jest miejsce wskazane przez kierowcę, który musi pisemnie poinformować o tym pracodawcę przed jego odbiorem.
 • Wprowadzenie obowiązku dla pracodawcy zapewnienia kierowcy powracającego do domu na odpoczynek tygodniowy transportu lub środków finansowych umożliwiających dotarcie do domu.
 • Zakaz doliczania czasu trwania podróży powrotnej kierowcy do okresu odpoczynku.
 • Zakaz obniżania wymaganych prawem krajowym dodatków na pokrycie kosztów podróży do domu, w przypadku gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres odpoczynku w innym miejscu.
 • Obowiązek składania do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE sprawozdań o dostępności odpowiednich miejsc odpoczynku dla kierowców oraz o zabezpieczonych miejscach parkingowych na ich terytorium. Pierwsze takie sprawozdania powinny być złożone najpóźniej w chwili wejścia w życie Pakietu Mobilności, a następnie co dwa lata.
 • Zakaz uzależnienia wypłaty składników wynagrodzenia kierowcy od szybkości dostawy (czasu przewozu ładunku), jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia.
 • Przedłużenie okresu, z którego kierowca powinien okazać zapisy tachografu podczas kontroli na drodze z 28 dni do 56!
 • Skrócenie okresu na retrofiting w zakresie inteligentnych tachografów z 15 lat do 18 miesięcy dla pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na terenie UE.
Translate »