Z przyjemnością informujemy, iż do Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu, którego współzałożycielem jest TLP, dołączyła nowa organizacja, tym razem z Węgier – Krajowa Federacja Przewoźników Prywatnych NIT (Federation of National Private Transporters – NIT Hungary). Federacja NIT jest główną organizacją zrzeszającą przewoźników, powstałą w 1989 roku, zrzeszającą ponad 3200 członków.

Nowy członek Sojuszu jest jego znaczącym wzmocnieniem i wzmocnieniem głosu transportu międzynarodowego w pracach nad Pakietem Mobilności, jak i w dyskusji o zakresie stosowania przepisów o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym.

Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu łączy już organizację z Polski, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Macedonii i Słowenii.

O sylwetkach członków Sojuszu więcej już wkrótce na naszej stronie.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz