2 marca 2017 roku w Paryżu odbyło się spotkanie Ministrów Pracy państw członkowskich UE, tych którzy odpowiedzieli na apel premiera Bernarda Cazeneuve dotyczący budowania Europy bardziej socjalnej.

deklaracja płaca minimalna

Uwieńczeniem debaty było podpisanie wspólnej deklaracji przez trzynastu Ministrów Pracy tj. z Francji, Niemiec, Szwecji, Luksemburga, Portugalii, Grecji, Czech, Austrii, Słowacji, Włoch, Holandii i Malty.

Prócz apelu o wzmocnienie i przyspieszenie prac nad zbiorem podstawowych praw europejskich w dziedzinie socjalnej, ustanowienia karty studenta europejskiego, wzmocnienia równości kobiet i mężczyzn, istotna cześć deklaracji jak i towarzyszącej jej dyskusji jest poświęcona  wprowadzeniu godnych płac minimalnych w UE (europejskiej płacy minimalnej). Francja wskazuje na płacę minimalną w wysokości 60% średniej płacy krajowej.

Wprawdzie deklaracja nie nawiązuje bezpośrednio do transportu drogowego, niemniej przyjęty kierunek wzmacnia przyjęty obecnie w Unii Europejskiej kurs w wyniku, którego przyjęty został projekt rewizji o dyrektywy o pracownikach delegowanych. Przypominamy, iż w ocenie TLP przyjęcie proponowanych w UE nowych regulacji spowoduje załamanie rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

W naszej ocenie proponowane zmiany będą służyły wyłącznie pracownikom w państwach tzw. starej bogatej Unii Europejskiej, kosztem miejsc pracy w biedniejszych państwach europy środkowej, państwach nadbałtyckich i bałkańskich. 

Tekst deklaracji został przekazany Komisarz UE ds Zatrudnienia M. Thyssen w dniu 3 marca 2017 roku w Brukseli.

Opracowała Joanna Jasiewicz