Nie mamy dobrych wiadomości. Dzisiaj kompromis przyjęty podczas czwartego trilogu przez Prezydencję fińską z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie Pakietu Mobilności został zatwierdzony przez COREPER (Komitet Stałych Przedstawicieli państw członkowskich UE działający w ramach struktur Rady Unii Europejskiej). Przeciw głosowali przedstawiciele BG, EE, PL, LT, MT, LV, HU, CY, RO. Od głosu wstrzymali się przedstawiciele BE i UK.
To jeszcze nie kończy drogi legilacyjnej Pakietu, ale niestety przybliża jej koniec. Pewnym pocieszeniem może być fakt, iż przedstawiciele Komisji Europejskiej sporządzą ocenę skutków Pakietu mobilności pod kątem oddziaływania na unijną gospodarkę oraz na klimat, o co apelowała TLP. Przed nami m.in. kolejne czytanie Pakietu w Parlamencie oraz głosowanie w Radzie UE. Cała procedura może zostać zakończona na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Tym samym jest jeszcze czas na otrzeźwienie o co będziemy nadal zabiegać.
#PakietMobilności #Coreper #TransportDrogowy #TLP

Opracował Maciej Wroński