Komisja UE ds. Transportu Violeta Bulc odpowiedziała na apel partnerskiej organizacji TLP z Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu w sprawie Pakietu Mobilności. W liście Komisarz z 2 maja br. czytamy, iż Komisarz Bulc w pełni podziela obawy przewoźników o fragmentację wspólnego rynku w UE, choć jednocześnie podkreśla, iż model delegowania pracowników, w ocenie Komisji Europejskiej, miał i ma  zastosowanie do branży transportu. Czy pozwoli to na osiągniecie funkcjonalnego kompromisu?

Jak wskazaliśmy wcześniej, Węgierska Federacja Krajowych Przewoźników Prywatnych NIT, największa organizacja przewoźników na Węgrzech, która reprezentuje 4.000 przewoźników, zatrudniających ok. 20.000 pracowników w transporcie, wystosowała oficjalny list do Komisarz UE ds. Transportu Violetty Bulc.

NIT w trakcie posiedzenia zarządu organizacji 22 marca br., połączonej z konferencją prasową, dokonał oceny obecnych prac nad Pakietem Mobilności w Parlamencie Europejskim. Wydarzeniu towarzyszyli Andor Deli, europoseł, członek Komitetu ds. Transportu w Parlamencie Europejskim, Szabolcs Takács, Sekretarz Stanu w Gabinecie Premiera, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Dr. Róbert Homolya, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Krajowego, odpowiedzialny za politykę transportową.

Po publicznym przedstawieniu sprawozdania przez sekretarzy stanu oraz zaproszonych gości, zarząd NIT przyjął uchwałę oraz przekazał jej treść rządowi węgierskiemu i węgierskim przedstawicielom w Parlamencie Europejskim oraz Komisarz Violecie Bulc w formie oficjalnego listu.

NIT zaapelował, by Pakiet Mobilności oraz przepisy o delegowaniu pracowników nie zagrażały swobodzie przepływu pracowników, usług i towarów. Zaakcentował też, że zjawisko protekcjonizmu powinno być powstrzymane tak jak polaryzacja rynku, która zagraża istnieniu, co najmniej 120.00 krajowych miejsc pracy. NIT podkreślił, iż przepisy Pakietu Mobilności powinny być proste i łatwe w stosowaniu. Nie mogą zwiększać obowiązków administracyjnych przewoźników. NIT z całą stanowczością wyraził także swój sprzeciw wobec objęcia transportu przepisami o delegowaniu pracowników, opierając to stanowisko na przepisach europejskich.

Odpowiedź Komisarz Bulc, którą załączamy, nie przynosi jednak przełomu. Komisja Europejska podtrzymuje swoje stanowisko, iż Pakiet Mobilności jest odpowiedzią na zwiększające się obciążenia administracyjne przewoźników. Silnie akcentuje, że przyjęty przez Komisję Europejską w Pakiecie Mobilności model pracy kierowców międzynarodowych oparty na delegowaniu jest zasadny i obowiązujący. Negocjacje w przedmiocie Pakietu Mobilności, w tym zakresu stosowania przepisów o delegowaniu w transporcie ciągle trwają. Czy uda się osiągnąć kompromis, który nie ograniczy wymiany towarowej w UE pokażą najbliższe tygodnie.

ODPOWIEDŹ KOMISARZ BULC >>

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. politico.eu