28 listopada br. Komisja ds. Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego debatowała nad propozycją rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W toku dyskusji wskazano na potrzebę zdefiniowania i poszerzenia pojęcia wynagrodzenia, gdyż propozycja Komisji Europejskiej może skutkować zwiększeniem niepewności prawnej pracodawców i pracowników. Przypomnijmy, iż jest to także jeden z postulatów organizacji pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, w którym wskazywaliśmy na brak ekwiwalentności składników wynagrodzenia w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Europarlamentarzyści dyskutowali także nad czasem trwania (długością) delegowania, pozycji pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej oraz nad samą podstawą prawną rewizji (dodanie art. 153 TFUE). Zdania dyskutantów były podzielone, a linia podziału przebiegała między położeniem większego nacisku na swobody gospodarcze a aspekt socjalny.

Pełen zapis dyskusji: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161123IPR52783/committee-on-the-internal-market-and-consumer-protection

W kontekście tej debaty warto zwrócić uwagę na ostatnie opiniotwórcze francuskie publikacje prasowe dotyczące rewizji dyrektywy o delegowaniu.

Le Figaro (29.11) wskazuje na ofensywę dyplomatyczną Minister Pracy El Khomri związaną z rewizją dyrektywy, wolę zwiększenia sankcji za naruszenia przeisów o pracy nielegalnej ale i rolę Parlamentu Europejskiego w wypracowywaniu rzekomego kompromisu legislacyjnego.

Europoseł sprawozdawca rewizji dyrektywy o delegowaniu – w wywiadzie dla Les Echos (29.11) podkreśliła, że w raporcie Parlamentu Europejskiego, który ma przedstawić w Komisji ds Zatrudnienia będzie chciała położyć nacisk na kwestie socjalne w tym poszerzenie definicji wynagrodzenia, dodanie zakwaterowania pracowników w danym kraju przyjmującym jako warunku zatrudnienia, stosowania układów zbiorowych regionalnych i sektorowych, zwiększenie transparentności danych o warunkach zatrudnienia, czasu delegowania czy stosowania przepisów o delegowaniu do pracowników agencji tymczasowych.

Ta prasowa ofensywa świadczy, iż politycy państw nadających kierunki w Unii Europejskiej są zdeterminowani, aby za pomocą nowych przepisów w maksymalny sposób utrudnić świadczenie usług na ich rynkach zagranicznej konkurencji.