28 listopada br. TLP uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego, której przedmiotem obrad była dyskusja na temat petycji ws. konsekwencji MiLoGu dla polskich przedsiębiorstw transportowych złożonej przez Andrzeja Kanię posła na Sejm VII kadencji. Polskich europarlamentarzystów reprezentowała podczas posiedzenia Julia Pitera oraz Jarosław Wałęsa.

komisja-petycji-obrady

Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyjaśnił, że w dalszym ciągu toczy się formalna procedura o naruszenie przepisów UE przez Niemcy w związku z wprowadzeniem MiLoGu. W czerwcu br. Komisja skierowała do niemieckich władz kolejne pismo z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Komisja konsekwentnie popiera wprowadzanie płac minimalnych, z zastrzeżeniem, że nie powinny być one stosowane do wszystkich operacji transportowych, w szczególności do tranzytu. Zdaniem Komisji tego rodzaju działanie może ograniczyć i zakłócić funkcjonowanie transportu.

Co ciekawe Komisja upatruje szansę na rozstrzygnięcie zakresu stosowania płac minimalnych do transportu w projektowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Europarlamentarzyści wyrazili zniecierpliwienie przedłużającą się procedurą o naruszenie. Ich zdaniem brak rozstrzygnięcia nie tylko blokuje prace w parlamentarnych komisjach, ale także zachęca inne państwa do wdrażania podobnych do MiLoGu rozwiązań.

Niestety, dzisiejsze posiedzenie Komisji ds. Petycji nie przyniosło żadnych nowych wiadomości w zakresie działań Komisji Europejskiej w stosunku do Niemiec. Petycja pozostanie otwarta, a Komisja ds. Petycji będzie się przyglądać sytuacji w tym zakresie. My również czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie sprawy.

Opracowała Joanna Rutkowska