Zwracamy Państwa uwagę na ostatnią działalność europejskich związków zawodowych. Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), w toku obrad w dniach 26-27 października 2016 roku, przyjął uchwałę „O Przyszłości Europy”

Pełna treść uchwały: PDF

Związki zawodowe postulują o zwiększenie konwergencji w zakresie warunków pracy jak i warunków życia w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Prócz ogólnych postulatów dotyczących polityki ekonomicznej w ramach Unii Europejskiej, związki zawodowe zwracają uwagę na potrzebę znacznego wzmocnienia europejskiego modelu socjalnego.

ETUC wskazuje, iż Europejski Filar Praw Socjalnych powinien być istotną częścią strategii na rzecz przyszłości Europy jak również budowanie silnej społecznej gospodarki rynkowej według koncepcji Jacquesa Delors’a. Filar Praw Socjalnych winien przybrać konkretny kształt prawny, tak by wprowadzał rzeczywistą różnicę i poprawiał warunki pracy na terenie Unii Europejskiej. Pośród postulatów związków zawodowych znajdują się także te, które odwołują się do zwalczania dumpingu socjalnego, uczciwej mobilności, pełnego równego traktowania oraz wzmocnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jak i utworzenia ram dla minimalnego dochodu.
TLP śledzi na bieżącą dyskusje w zakresie kwestii socjalnych, które mogą mieć potencjalny wpływ na sytuację prawną oraz faktyczną polskich przewoźników drogowych.

Na marginesie tej sprawy nasuwa się smutna refleksja – szkoda, że podobnej aktywności nie ma po stronie większości europejskich organizacji pracodawców. Tym samym pracodawcy oddają pole w debacie publicznej związkom zawodowym pracowników, których poglądy i głoszone tezy (niekoniecznie zgodne z faktami oraz interesem społeczno-gospodarczym Europy) mają wyłączny wpływ na europejskich polityków. Osamotniony głos TLP w Brukseli to zaledwie mała kropelka w morzu potrzeb.

opracowała: Joanna Jasiewicz