W dniach 7-8 listopada 2016 roku odbył się IV Europejski Kongres Mobilności Pracy w Krakowie, którego partnerem wspierającym był związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. Wydarzenie to było ważne dla wszystkich zainteresowanych tematyką delegowania na poziomie krajowym i europejskim. W tym roku Kongres nabrał szczególnego znaczenia, gdyż 8 marca 2016 Komisja Europejska przedstawiła kontrowersyjny dla branży transportu międzynarodowego, projekt ukierunkowanej rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ten przewiduje między innymi odejście od pojęcia „minimalnych stawek wynagrodzenia” na rzecz „wynagrodzenia” oraz ograniczenie czasu delegowania do 24 miesięcy.

kongres-2

Rewizji dyrektywy – walce z wyobrażeniami o delegowaniu – były poświęcone panele dyskusyjne w pierwszym dniu kongresu, które uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, poseł Gilles Savary oraz europosłanki Danuta Jazłowiecka i Martina Dlabajova. Zostały także przedstawione najnowsze wyniki badań dotyczących kosztów delegowania pracowników (dr Benio)

Goście specjalni Kongresu – Minister Stanisław Szwed oraz Komisarz UE ds Zatrudnienia Marianne Thyssen uświetnili swymi wystąpieniami konferencję. W toku Dnia Politycznego aktywne były także związki zawodowe NSZZ Solidarność jak i OPZZ wskazując, że brak rzetelnych danych o przepisach zagranicznych obowiązujących pracowników delegowanych stanowi i dla związków zagranicznych niedopuszczalną barierę w mobilności pracowników.

Szczególne znaczenie dla branży transportu mają jednak dzisiejsze wystąpienia Ministra Szweda (MRPIPS) oraz Komisarz UE ds Zatrudnienia Marianne Thyssen.

Minister Szwed, w bardzo stanowczych słowach, wskazał, że Polska popiera zrównoważone podejście do kwestii delegowania, które przewiduje ochronę pracowników, lecz z pełnym poszanowaniem swobody świadczenia usług. Proponowana przez Komisję Europejską rewizja dyrektywy dyrektywy o delegowaniu pracowników budzi liczne zastrzeżenia prawne i praktyczne. Zdaniem polskiego resortu pracy, rewizja dyrektywy stanowi zagrożenie dla rynku wewnętrznego i realnie zagraża samemu istnieniu delegowania. Polska w pełni popiera swoje wątpliwości wyrażone w toku procedury tzw żółtej kartki.

Komisarz Marianne Thyssen poświęciła branży transportu międzynarodowego część swojego wystąpienia. Wskazała, że sektor transportu drogowego jest tym sektorem, w którym wykonywanie przepisów o delegowaniu pracowników jest szczególnie trudne. Podkreśliła też, że Komisja Europejska wszczęła również postępowania przeciw państwom członkowskim, które stosują przepisy o delegowaniu pracowników w transporcie w sposób nieproporcjonalny. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że rewizja dyrektywy o delegowaniu stosuje się do transportu międzynarodowego, lecz istnieje potrzeba szczególnych rozwiązań dla pracowników wysoko mobilnych w transporcie, choćby dlatego, by uniknąć problemów jak w przypadku Niemiec czy Francji. W tym zakresie Komisarz Thyssen współpracuje ściśle z Komisarz ds Transportu Violettą Bulc. Komisja stara się bowiem wypracować uczciwe, jasne i wykonalne zasady dla spółek i pracowników sektora transportu międzynarodowego. Zdaniem Komisji sektor ten jest kluczowy dla europejskiej gospodarki. Komisarz podkreśliła, że do 11 grudnia toczą się konsultacje w przedmiocie ustawodawstwa socjalnego w transporcie, a wyniki konsultacji będą wartościowym wkładem do Pakietu Drogowego, który ma być przyjęty latem 2017 roku.

Na zakończenie swojego wystąpienia Komisarz Thyssen podkreśliła, że rewizja dyrektywy o delegowaniu, zmiany w przepisach europejskich o zabezpieczeniu społecznym jak i nowy Pakiet Drogowy będą stanowiły ramy prawne na najbliższe lata.

Pełna wersja wystąpienia Komisarz Thyssen w linku: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen/announcements/commissioner-thyssens-keynote-speech-fourth-european-labour-mobility-congress-cracow-poland_en

Drugi dzień był dniem eksperckim i warsztatowym. Warsztaty poświęcone między innymi, istotnymi dla branży, kwestiom, jak ubezpieczenia społeczne.

Opracowała: Joanna Jasiewicz