Dziś TLP konsultowało z przedstawicielami Europejskiej Komisji Ekonomiczno Społecznej rozwój korytarzy transportowych w ramach sieci TEN. W trakcie spotkania poruszyliśmy m.in. kwestie niewystarczającej infrastruktury parkingowej i noclegowej.

Jest to istotny temat z jednej strony ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa (napady, kradzieże), a z drugiej strony nowe wymagania w zakresie odbioru tygodniowego odpoczynku. Naszym zdaniem inwestując w drogi powinniśmy także uwzględniać postęp technologiczny. Infrastruktura powinna być dostosowana do ruchu pojazdów LHV, które wcześniej czy później powinny się pojawić na naszych drogach. Sieć ta powinna być „uzbrojona” w rozwiązania z zakresu ITS oraz powinna być pokryta w 100% łącznością 4G a w przyszłości 5G. Bez tej ostatniej możemy zapomnieć o wyższych stopniach autonomizacji pojazdów używanych w transporcie drogowym w Polsce.

W trakcie dyskusji poruszony został temat transportu intermodalnego. Potwierdziliśmy zainteresowanie naszych członków tym tematem jednocześnie wskazując na istniejące bariery dla rozwoju tego transportu w Polsce, w tym m.in. przewlekłość procedur związanych z inwestycjami w budowę terminali.