17-18 września br., w Moskwie, odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynardowych przewozów drogowych. W odróżnieniu od lat poprzednich, tym razem już za pierwszym podejściem strony osiągnęły porozumienie.

Podczas trudnych negocjacji ustalono, że wstępny kontygent zezwoleń na rok 2020 wyniesie po 210 000 dla każdej ze stron. Jest to dokladnie taka sama liczba jak w roku bieżącym. Rosjanie proponowali zwiększenie kontygentu do 250 000 zezwoleń, natomiast Polska dążyła do obniżenia do 180 000 sztuk, kontynuując politykę ograniczania liczby zezwoleń dla krajów Europy Wschodniej.

Ostatecznie utrzymano tegoroczną liczbę i już we wrześniu przewoźnicy dokładnie wiedzą, ile zezwoleń będzie dostępnych w kolejnym roku.

W przyszłym tygodniu czeka nas kolejna komisja mieszana i rozmowy o wielkości kontyngentu, tym razem z Białorusią. Będziemy informować o podejmowanych w tej kwestii decyzjach.

Opracował:

Artur Kalisiak

Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP