W imieniu Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” Konfederacji Lewiatan oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół kształcących w zawodach branży spedycyjno-logistycznej, pracodawców, przedstawicieli administracji i wszystkich zainteresowanych sektorem do udziału w debacie, w czasie której chcielibyśmy podyskutować o kondycji kształcenia branżowego w tym obszarze.

Wg danych TLP w sektorze transportu, logistyki i spedycji zatrudnionych jest obecnie ok. 1 milion osób, z czego ok.300-350 tys. na stanowiskach związanych z logistyką i spedycją. Zmiany na rynku pracy mają wyraźny wpływ na funkcjonowanie firm w Polsce. Pracodawcy szczególnie silnie odczuwają braki kandydatów posiadających właściwe kompetencje i umiejętności, a system kształcenia pozostaje nie dość dobrze dostosowany do potrzeb polskiej gospodarki. Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe nie nadążają za zmianami rynkowymi, nie posiadają narzędzi do prowadzenia kształcenia zawodowego zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy. Udział pracodawców w realizacji kształcenia praktycznego jest znikomy.

Czy uczniowie kończąc szkoły są gotowi do pracy? Jak zachęcić pracodawców do angażowania się w kształcenie na poziomie szkół średnich? Czy prawo oświatowe temu sprzyja? Jakie zmiany w przepisach ułatwią kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy? Jak zachęcić uczniów do podejmowania nauki w szkołach branżowych? Na te wszystkie pytania poszukamy odpowiedzi w czasie wydarzenia.
Chcielibyśmy także zainspirować Państwa do współpracy na linii szkoła – pracodawca, a także wypracować, jeśli to konieczne, propozycje zmian do prawa oświatowego, które będą temu sprzyjać.

Debata dotyczy kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier logistyk. Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowana w projekcie: „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zwrotu kosztów – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Rafał Jurko: rjurko@konfederacjalewiatan.pl