BusinessEurope na prośbę TLP wysłało list do Komisarz Ds. Mobilności Adiny Valean ws. obowiązkowego powrotu pojazdu co osiem tygodni do państwa członkowskiego siedziby firmy wymaganego przez Pakiet Mobilności. Pomimo jednoznacznie negatywnego wpływu tego przepisu na środowisko, Komisja Europejska nie zdecydowała się jak na razie na podjęcie żadnych konkretnych działań. Tymczasem jeśli nic się nie zmieni, wymóg ten wejdzie w życie w lutym 2022 r.

Obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby firmy co osiem tygodni został dodany przez Parlament Europejski i Radę UE, nie będąc częścią pierwotnej propozycji Komisji ws. Pakietu Mobilności I. W konsekwencji ten przepis nie został nigdy poddany ocenie przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do sprawdzenia jego wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek.

Komisja Europejska opublikowała 19 lutego br. rezultaty badania na ten temat, które zleciła jeszcze w ubiegłym roku. Brało w nim udział TLP oraz firmy członkowskie. Wyniki sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych będzie miał negatywny skutek, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu. Nowe przepisy mogą spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Z tego powodu, BusinessEurope uważa, że takie wyniki nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Koszty środowiskowe i ekonomiczne są wysokie i wzywamy Komisję do niezwłocznego zajęcia się tym tematem. Tym bardziej, w świetle  obecnego kryzysu wywołanego przez Covid19 i niedobór kierowców (400 000 w UE). Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat sposobów radzenia sobie z nowo powstałymi zagrożeniami i z zadowoleniem przyjęlibyśmy wszelkie wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące dalszych działań.

Pełna treść listu w języku angielskim znajduje się tutaj.

Opracował:

Adam Dorywalski

Stały Przedstawiciel TLP przy UE