Przypominamy, że już tylko do 30 czerwca br. istnieje możliwość zgłaszania pracownika do pracy w Niemczech za pośrednictwem faksu. Od 1 lipca br. zgłaszanie delegowania pracownika (kierowcy) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy on-line: 

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Niemieckiego Urzędu Celnego, dla osób zgłoszonych do 30 czerwca br. za pośrednictwem faksu nie będzie konieczności ponownego zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez ww. portal w trakcie trwającego okresu delegowania. Dopiero na kolejny okres delegowania będzie trzeba dokonać zgłoszenia za pośrednictwem platformy on-line.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska – Strumik