Ministrowie transportu z 8 państw UE wystąpili o zawieszenie prac nad Pakietem Mobilności

Ministrowie transportu z 8 państw UE wystąpili o zawieszenie prac nad Pakietem Mobilności

W ślad za apelem TLP z dnia 19 marca br. o zaniechanie prac i wycofanie Pakietu mobilności nr 1 ze względu na skutki gospodarcze epidemii COVID-19, podobny apel wystosowało dzisiaj (30 marca br.) ośmiu ministrów do spraw transportu z Bułgarii, Cypru, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii i Węgier. Adresatem wystąpienia ministrów są Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Prezydencja Chorwacka.

W swoim wystąpieniu ministrowie podnoszą, że zdecydowana większość przedsiębiorstw transportu drogowego w Unii Europejskiej to małe i średnie przedsiębiorstwa, które są szczególnie narażone na skutki epidemii COVID-19. Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu tych przedsiębiorstw w dramatycznej sytuacji, w jakiej się one obecnie znajdują, tak jak pomaga przewoźnikom lotniczym poprzez zmianę odpowiednich przepisów. Ministrowie uważają, że zamiast tej pomocy UE kończy prace nad Pakietem mobilności, którego postanowienia w połączeniu z następstwami COVID-19 położą kres wielu europejskim przedsiębiorstwom transportu drogowego.

Treść wystąpienia znajdziesz TUTAJ

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP

 

 

Translate »