Mobilizacja branży transportowej i logistycznej w sprawie Pakietu Mobilności!

Mobilizacja branży transportowej i logistycznej w sprawie Pakietu Mobilności!

W całej Europie trwa mobilizacja branży transportowej i logistycznej w sprawie Pakietu Mobilności. Do Parlamentu Europejskiego nadsyłane są stanowiska, apele, deklaracje od stowarzyszeń, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego z większości państw członkowskich Unii.

Praktycznie wszystko zostało już w tej sprawie napisane. Dlatego postanowiliśmy – jako TLP – przesłać posłom do Parlamentu Europejskiego podsumowanie naszego wielokrotnie przedstawianego na tym forum stanowiska, w formie video animacji.

Translate »