NA ZESPOLE TRÓJSTRONNYM O PŁACACH KIEROWCÓW

NA ZESPOLE TRÓJSTRONNYM O PŁACACH KIEROWCÓW

8 maja br. 2017 odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego przy RDS dotyczące m.in. tematyki modelu wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym.

Spotkanie rozpoczął Minister Szmit od prezentacji porządku obrad oraz zwięzłego podsumowania dotychczasowych prac. Skład Zespołu został poszerzony o przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – jako obserwatorów, bez prawa głosu. W toku spotkania, prócz spraw organizacyjnych jak wyłonienie pierwszych współprzewodniczących Komisji (Gerard Skroński ze strony związków zawodowych oraz Tadeusz Wilk od strony organizacji pracodawców) zaprezentowano wstępne stanowiska partnerów społecznych w przedmiocie modelu wynagradzania kierowców oraz propozycji zmian do ustawy o czasie pracy kierowców.

W swym wystąpieniu Maciej Wroński (TLP) zaprezentował wstępne stanowisko TLP podkreślając jednocześnie historyczne tło wprowadzenia definicji podroży służbowej do ustawy o czasie pracy kierowców w 2010 roku.

Wskazał również, że z uwagi na znaczne rozbieżności w orzecznictwie Sadu Najwyższego odejście od modelu podroży służbowej jest właściwe.

Zasygnalizował kwestie objęcia transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu, niezależne od zakwestionowania tych przepisów przed właściwymi organami krajowymi i europejskimi, co potęguje brak pewności prawa i zagrożenie w rozliczaniu plac minimalnych obecnego systemu rozliczeń pracowników w transporcie międzynarodowym. Podniósł także kwestie znaczących braków w zawodzie kierowcy, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłość modelu wynagradzania oraz organizacji pracy w transporcie międzynarodowym.  Podkreślono wyraźny sprzeciw wobec branżowej płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym.

TLP zwraca również uwagę na kwestie zachowania rentowności spółek transportowych, co jest podstawowym elementem ich funkcjonowania.

Stanowisko TLP >>

ZMPD podziela stanowisko, że jest problem z obecnym modelem rozliczania kierowców międzynarodowych. Stanowisko ZMPD w załączeniu.

Strona związkowa zawodowych w osobie p. Barbary Surdykowskiej wskazała na następujące stanowisko NSZZ Solidarność, które ujmujemy w punktach:

– złe proporcje między częścią ozusowaną i nieozusowaną wynagrodzenia.
Obecne proporcje wskazują na niskie zasiłki chorobowe oraz emerytury.
– podstawowym zadaniem Zespołu jest wypracowanie jasnych i przejrzystych przepisów, łatwych do stosowania zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Konstrukcja podróży służbowej tego nie zagwarantuje.
Proponowana przez NSZZ Solidarność konstrukcja przewiduje oderwanie konstrukcji podroży służbowej od pracy kierowcy i w konsekwencji brak diet i ryczałtów.
– Solidarność proponuje wprowadzenie dobowego dodatku kompensacyjnego jako nowego świadczenia. To byłoby świadczenie bez ZUS i PIT. To jednak oznacza dalsze zmiany w przepisach prawa ubezpieczeniowego i podatkowego.
– dalszym istotnym elementem jest wprowadzenie płacy branżowej oraz element dynamiczny, jakim jest stopniowe zwiększanie obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzenia, które im w początkowej fazie nie będą podlegać.

Szczegółowe stanowisko NSZZ Solidarność >>

FZZ oraz OPZZ uzupełniły stanowisko NSZZ Solidarność o szczegółowe propozycje zmian do ustawy o czasie pracy kierowców.

Pisemne propozycje związków zawodowych >>

W ciągu dwóch tygodni partnerzy społeczni mają wypracować pisemne kontrstanowiska wobec przedstawionych propozycji. Zespół oczekuje także na dalsze opinie MRPIPS oraz MF.

8 maja nie udało się niestety rozpocząć dalszych merytorycznych prac z uwagi na zbyt późne złożenie stanowisk przez niektórych członków Zespołu. Kolejne spotkanie Zespołu ma być zwołane jeszcze w maju br.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »