Komisarz UE ds. Transportu Violeta Bulc odpowiedziała na zapytanie grupy europosłów dotyczące stanu postępowań przeciwko Niemocom(2015), Francji (2016) i Austrii (2017) dotyczących stosowania płac minimalnych w transporcie. Komisarz potwierdza, iż wszystkie sprawy o naruszenie europejskich swobód są obecnie zawieszone. W ocenie Komisji Europejskiej tylko europejskie rozwiązania legislacyjne jak Pakiet Mobilności mogą zapewnić jednolite standardy prawne nie zaś postępowanie o naruszenie prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Pełen tekst odpowiedzi poniżej:

Opracowanie: Joanna Jasiewicz