Już w poniedziałek 23 października br. przedmiotem obrad Rady UE będą także – obok delegowania – zmiany w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

W zakresie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych przedmiotem wstępnego kompromisu, prócz kwestii związanych z zasiłkami, będą planowane zmiany dotyczące zabezpieczenia pracowników delegowanych. Komisja planuje wprowadzić sformułowania z dyrektywy o delegowaniu pracowników do przepisów o koordynacji ubezpieczeń. Taki zabieg pomoże w nadaniu innej interpretacji przepisom ubezpieczeniowym, tak by uszczelniały one zmiany w zakresie delegowania. Warto wskazać, iz Komisja Europejska ani Parlament Europejski, który równolegle pracuje nad zmianami ww. przepisów nie udzielili odpowiedzi jak wyobrażają sobie sytuacje prawna pracowników w transporcie w momencie w którym staną się oni pracownikami delegowanymi we wszystkich ustawodawstwach UE.

Z kolei w ramach dyskusji nad Europejskim Filarem Praw Socjalnych, który przewiduje m.in. prawo do wynagrodzenia minimalnego jako prawo podstawowe obywatela UE, Rada będzie pracowała nad międzyinstytucjonalnym porozumieniem w zakresie stosowania zasad wynikających z Filaru. Tytułem przypomnienia Filar to zbiór zasad, zaleceń da państw członkowskich dotyczących podstawowych uprawnień socjalnych obywateli jak prawo do zabezpieczenia społecznego. Na szczycie socjalnym w Goeteborgu w dniu 17 listopada br Komisja będzie chciała przedstawić międzyinstytucjonalne porozumienie tak by Filar stal się wytyczna do budowania Europy bardziej socjalnej i dostosowanej do wymogów XXI wieku.

Opracowała Joanna Jasiewicz