Niemiecka administracja opublikowała projekt ustawy o wykwalifikowanej imigracji siły roboczej. Ma on na celu m.in. ułatwienia w zatrudnianiu imigrantów spoza Unii Europejskiej. Będzie on skierowany do Parlamentu po nowym roku, a przewidywane wejście w życie to początek 2020 roku.

Władze niemieckie uzasadniają tę inicjatywę legislacyjną potrzebami niemieckiej gospodarki, której brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Projekt wprowadza pojęcie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, do której mają być zaliczani zarówno absolwenci wyższych uczelni, jak i inni pracownicy posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe. W szczególności ma to dotyczyć kadry menadżerskiej, pracowników budownictwa oraz pracowników socjalnych (opiekunowie domowi etc.).

Nowe przepisy mają być stosowane wobec tych cudzoziemców, którzy wykażą się znajomością języka niemieckiego w stopniu adekwatnym do danego zawodu. Osoby te muszą zapewnić sobie środki utrzymania podczas poszukiwania pracy.

Jednym z narzędzi ułatwiających pozyskiwanie i zatrudnianie pracowników spoza Unii mają być specjalne przyśpieszone płatne procedury imigracyjne. Dodatkowo Niemcy przewidują utworzenie specjalnych ośrodków szkolenia dla absolwentów szkół niemieckich za granicą.

Należy mieć na uwadze, że w trakcie prac w niemieckim parlamencie, zaproponowane rozwiązania mogą zostać zmienione.

Informacja Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Opracował: Maciej Wroński