Informujemy, że od środy 24 listopada br. w Niemczech zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące covid-19.

  • Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi), tylko jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
  • Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR – 48h.
  • Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące certyfikatu szczepienia, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych szczepionek, szczegóły dostępne są na stronie: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
  • Naruszenie powyższych przepisów jest wykroczeniem i może zostać ukarane grzywną.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w odniesieniu do miejsc pracy w sektorze logistycznym:

  • Samochody ciężarowe, statki towarowe itp. są uważane za miejsca pracy. Zasada TRV obowiązuje również kierowców pojazdów ciężarowych, którzy przyjeżdżają do fabryk, magazynów, itp., gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma wyjątku dla krótkich kontaktów zewnętrznych podczas załadunku lub rozładunku.

 

  • Niemieccy właściciele firm mają możliwość stworzenia na miejscu obiektów testowych. W takim przypadku personel bez dowodu szczepienia lub wyzdrowienia może wejść na teren zakładu w celu natychmiastowego przebadania się na miejscu. Z tego powodu wskazane jest aby przed przybyciem na miejsce zweryfikować u niemieckich partnerów biznesowych, czy udostępniają urządzenia testowe.

Należy ponadto mieć na uwadze, że od 24 listopada z dalekobieżnych i krótkodystansowych środków transportu publicznego można korzystać tylko wtedy, gdy pasażerowie mają przygotowany dowód, że zostali przetestowani, przebyli zakażenie lub zostali zaszczepieni i noszą maskę medyczną (FFB2 lub porównywalną). Ta sama zasada dotyczy również lotów.

Dodatkowe informacje:

  • „dowód przetestowania” oznacza dowód braku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wystawiony w formie pisemnej lub cyfrowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim, jeżeli badanie bazowe zostało wykonane za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które są przeznaczone do bezpośredniego wykrywania patogenów koronawirusa SARS-CoV-2 i które są sprzedawane na podstawie oznakowania CE lub na podstawie specjalnego dopuszczenia udzielonego zgodnie z § 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych oraz

a) odbywa się na miejscu pod nadzorem osoby objętej odpowiednim środkiem ochronnym, lub

b) została wykonana w ramach badań wewnątrzzakładowych w ramach środków bezpieczeństwa pracy wykonywanych przez pracowników, którzy przeszli niezbędne szkolenie lub posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, lub

c) wykonywane lub nadzorowane przez usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie badań na koronawirusa.

  • Zakwaterowanie w hotelach i wizyty w restauracjach mogą być ograniczone w niektórych krajach związkowych, w zależności od lokalnego wskaźnika hospitalizacji, do osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dlatego zaleca się uprzednie skontaktowanie się z hotelami lub zwrócenie do partnerów biznesowych o dalsze informacje.

 

Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury