Niemcy uparcie obstają przy szerokim stosowaniu MiLoG