WPHI Ambasady RP w Berlinie przeprowadził 15.01.2015 r. kolejne rozmowy wyjaśniające te kwestie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnym Ministerstwem Finansów w sprawie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG). W trakcie rozmów uzyskano wyjaśnienia potwierdzające dotychczasowe stanowisko strony niemieckiej o zastosowaniu MiLoG wobec wszystkich przewozów do, z na i przez terytorium Niemiec Więcej na stronie polskiej ambasady w Berlinie:
https://berlin.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/list/pix,1