Od 2 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaganych przez zagraniczne służby kontrolne zaświadczeń A1 dla zatrudnianych pracowników spoza Unii Europejskiej. Na tych zasadach będą rozpatrywane zarówno nowe wnioski o wydanie tego dokumentu, jak i nie rozpatrzone do tej pory wnioski złożone wcześniej.

Ogłoszone przez ZUS zasady wydają się porządkować sytuację i sprzeczne decyzje terenowych oddziałów tej instytucji. Miejmy nadzieję, że ułatwią one uzyskiwanie zaświadczeń dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Przypomnijmy w tym miejscu, iż w Polsce w samym tylko międzynarodowym transporcie drogowym zatrudniamy około 40 tysięcy obywateli państw trzecich.

Link: Odnośnik do informacji ZUS

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten jest jednym z obligatoryjnych załączników. Należy go dołączyć do wniosku o zaświadczenie A1, tak aby ZUS mógł ocenić, czy dana osoba spełnia warunek legalnego zamieszkania w państwie członkowskim i przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi.

Z informacji opublikowanych przez ZUS jednoznacznie wynika, że aby dana osoba (obywatel państwa trzeciego) otrzymała zaświadczenie A1 muszą zostać spełnione następujące kryteria:

  • posiadanie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w PL oraz
  • posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej w PL

przy jednoczesnym spełnieniu innych wymaganych kryteriów wynikających z rozporządzeń unijnych dla danej sytuacji (np.  delegowanie, praca najemna w kilku państwach, czasowe przeniesienie działalności, czy praca na własny rachunek w kilku państwach).

 

2 maja 2018 r.

Opracowanie: Katarzyna Piechowska-Strumik