„Nowy transportowy ład 2022 r.”. Pod takim tytułem, 11 stycznia br. odbyło się spotkanie dla członków TLP omawiające wchodzące w 2022 roku zmiany, których skutki dla branży transportu i logistyki można porównać do skutków gospodarczych „Nowego polskiego ładu”.

Podczas webinarium omówione zostały następujące tematy:

  • nowe zasady delegowania kierowców wynikające z wdrożenia z dniem 2 lutego w transporcie drogowym zmienionej dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz „lex specialis” (część Pakietu mobilności),
  • konsekwencje likwidacji podróży służbowej, jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców w międzynarodowych przewozach drogowych,
  • nowe zasady obliczania podstawy dla składek na ubezpieczenia społeczne kierowców oraz zaliczek na podatek dochodowy tych pracowników,
  • inne zmiany wprowadzane w 2022 roku i w latach następnych Pakietem mobilności,
  • inne zmiany wprowadzane w 2022 roku nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Dyskusja wśród członków TLP związana z tematem webinarium pokazała, że część zadawanych pytań nie znamy do dziś jednoznacznej odpowiedzi. Związany jest to z tym, że przepisy Pakietu – pisane pod polityczne zamówienie – są zbyt ogólnikowe i mało precyzyjne. A powołane do stosowania tych przepisów unijne, zagraniczne i krajowe urzędy same nie wiedzą jeszcze jak poprawnie interpretować znaczną część z tych przepisów.

Stąd wciąż aktualny jest apel TLP o odroczenie wejścia w życie nowych europejskich regulacji. Przynajmniej do czasu, aż krajowe administracje państw członkowskich, służby kontrolne i sama Komisja Europejska będą wiedzieć jak stosować te przepisy. I oczywiście przekażą tę wiedzę zainteresowanym przedsiębiorcom i ich pracownikom.

Materiały oraz nagranie ze spotkania dostępne są w strefie członkowskiej TLP.