12 lutego br. Minister Pracy Muriel Penicaud ogłosiła nowy plan walki z pracą nielegalną oraz oszustwami w delegowaniu pracowników. Ma to być priorytetowe rządu francuskiego.

Plan zakłada szesnaście dodatkowych rozwiązań, które mają znacząco wzmocnić obecnie obowiązujące ustawodawstwo socjalne. Francja przewiduje dodatkowe rozwiązania prawne i praktyczne jak:

  • zwiększenie wysokości kary nakładanej na pracodawców za jedno naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników z 2000 EUR na 3000 EUR, przy czym kary za poszczególne naruszenia nadal będą sumowane do górnego pułapu 500.000 EUR;

  • wzmocnienie sankcji administracyjnych związanych z oszustwami w istnieniu fikcyjnej siedziby pracodawcy poza granicami Francji (fraude d’etablissement) poprzez wprowadzenie dodatkowych przesłanek zawieszenia działalności/usługi;

  • rozszerzenie uprawnień prefektów do zamknięcia/wstrzymania działalności danego podmiotu;

  • zwiększenie uprawnień kontrolnych inspekcji pracy poprzez zwiększenie prawa komunikowania się inspekcji z innymi instytucjami oraz wymiany danych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  • zwiększenie intensywności prac komitetów międzyoperacyjnych departamentalnych (CODAF) – kontroli mieszanych m.in. instytucji ubezpieczeniowych, policji, organów skarbowych – celem zwiększenia efektywności kontroli, w szczególności w sektorach priorytetowych.

Powyższy plan będzie realizowany w 2018 roku. Z niepokojem czekamy na szczegóły konkretnych projektów prawnych.

opracowała Joanna Jasiewicz