Od 1 stycznia 2017 roku ulegnie podwyższeniu francuska płaca minimalna (salaire minimum interprofessionnel de croissance /SMIC/) z 9,67 EUR za godzinę do kwoty 9,76 EUR za godzinę pracy.
Choć jest to zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie pozostaje ona obojętna dla sytuacji prawnej w branży transportu.
Oznacza bowiem, że najniższa stawka z układu zbiorowego pracy tj. 9,68 EUR za godzinę pracy nie może być stosowana. Zamiast niej należy stosować stawkę 9,76 EURO jako minimum ustawowe. Pozostałe stawki, wyższe od minimalnej kwoty 9.76 EUR pozostają bez zmian. Jest to tzw. zasada korzystności, która podobnie jak w prawie polskim, ma zastosowanie w prawie francuskim.
Wiadomość ta oraz interpretacja zostały potwierdzone przez mec. Lisę Cheze-Dartencet (Gide Paryż).
Wskazujemy również, ze układ zbiorowy pracy francuski nie został jeszcze renegocjowany w zakresie stawek minimalnych, czego nie można jednak wykluczyć w najbliższym czasie.

Opracowanie Joanna Jasiewicz