TLP Z dużą obawą przygląda się coraz to nowym pomysłom urzędników z Brukseli. Tym razem piszemy o kolejnym z nich – o powołaniu unijnego urzędu pracy. 

„By system europejskiej mobilności działał, potrzebujemy narzędzi kontroli”  tak europoseł Guillaume Balas komentował wystąpienie Komisarz UE ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen. Debata dotycząca Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia (EUZ) z udziałem Komisarz oraz ekspertów odbyła się 24 maja br. w Komitecie ds. Zatrudnienia PE. EUZ to istotna dla transport inicjatywa. Nowy urząd ma wspierać krajowe inspekcje pracy w egzekwowaniu przepisów o delegowaniu pracowników w UE, jak i wydawania zaświadczeń A1 prawdopodobnie już od 2019 roku.

W swoim wystąpieniu Komisarz Thyssen, komentując inicjatywę powołania nowego urzędu, wskazała, że zmiany w prawie jak nowe zasady delegowania pracowników, Europejski Filar Praw Socjalnych czy zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego (w tym wydawania zaświadczeń A1) wymagają narzędzi do ich efektywnego stosowania na obszarze całej UE.

Celem zapewnienia uczciwej mobilności w przestrzeni UE krajowe służby kontrolne powinny mieć zapewnione możliwości reagowania i egzekwowania norm w sytuacjach transgranicznych. Obecnie współpraca między instytucjami państw członkowskich nie jest efektywna i nie ma mechanizmów do transnarodowych dochodzeń w sprawach. To ma się zmienić wraz z powołaniem Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Urząd wypełni tę lukę w zakresie trzech zasadniczych obszarów:

  • mobilności pracowników,
  • delegowania pracowników oraz
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Nie przejmie obowiązków krajowych służb kontrolnych, lecz będzie je wspierać w stosowania europejskich norm prawnych w tych dziedzinach. Urząd będzie odpowiadał za komunikowanie, by europejskie normy w zakresie mobilności pracy były stosowane w uczciwy, prosty i efektywny sposób.

Przed Urzędem stoją trzy podstawowe zadania:

  • ułatwianie dostępu do informacji podmiotom indywidulnym I pracodawcom w zakresie ich praw i obowiązków;
  • wspierać operacyjną współpracę krajowych służb kontrolnych w zakresie egzekwowania norm europejskich dotyczących mobilności. W tym zakresie Urząd intensywnie będzie wspierał działania zmierzające do zwalczania nadużyć i oszustw, w tym wspierać transnarodową koordynacje kontroli.
  • prowadzenie mediacji w przypadku transnarodowych sporów między instytucjami państw członkowskich.

Urząd będzie także wspierał współpracę partnerów społecznych w przypadku znaczących restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Czy branżę transportu czeka kolejna rewolucja prawna – pokażą najbliższe miesiące.

 

Opracowała Joanna Jasiewicz